Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2073/2017Usnesení NS ze dne 09.05.2017

HeslaPodmínky řízení
Exekuce
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2073.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2073/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovu v exekuční věci oprávněných 1) Ing. J. M., Č. B., a 2) Mgr. E. M., Č. B., obou zastoupených JUDr. Zdeňkou Lustovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská č. 58, proti povinnému M. H., P., pro 100 315 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Bronce, Exekutorský úřad České Budějovice, pod sp. zn. 8 EX 591/12, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, č. j. 51 Co 354/2016-99, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 7. 9. 2016, č. j. 8 EX 591/12-81, jímž pověřený soudní exekutor vydal dražební vyhlášku a nařídil elektronickou dražbu blíže označených nemovitostí povinného v katastrálním území V. na den 19. 10. 2016. Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný prostřednictvím obecné zmocněnkyně M. D. dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes výzvu soudního exekutora ze dne 14. 3. 2017, č. j. 8 EX 591/12-161, doručenou dne 20. 3. 2017, dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil a na výzvu nereagoval. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru