Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 203/2010Usnesení NS ze dne 11.02.2010

HeslaExekuce
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.203.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 203/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné V. B., zastoupené JUDr. Stanislavem Brhelem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. 18, proti povinné J. K., pro 22.769,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 95 Nc 11267/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2009, č. j. 66 Co 224/2009 - 32, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále také jen „exekuční řád“), odvolání povinné proti usnesení okresního soudu ze dne 23. 4. 2008, č. j. 95 Nc 11267/2007 - 16, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinné podle rozsudku téhož soudu ze dne 20. 2. 2007, č. j. 56 C 143/2004 - 46, ve spojení s usnesením Krajského soudu Ostravě ze dne 31. 5. 2007, č. j. 11 Co 339/2007 - 56, k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 22.769,20 Kč s 2,5 % úrokem z prodlení od 15. 1. 2003 do zaplacení, nákladů nalézacího řízení ve výši 14.198,- Kč a nákladů exekuce, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad v Ostravě.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala povinná dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měla právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 9. 2009, č. j. 95 Nc 11267/2007 - 41, byla povinná vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení krajského soudu, a současně byla poučena o tom, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení povinná převzala osobně dne 5. 10. 2009, na výzvu okresního soudu však nereagovala.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byla zastoupena advokátem a aniž by doložila, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2010

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru