Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2019/2016Usnesení NS ze dne 01.06.2016

HeslaDovolání
Exekuce
Dovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.2019.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2614/16 ze dne 29.11.2016 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2019/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobce Ing. F. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova č. 1031/34, proti žalovaným 1) OB SERVIS s. r. o., se sídlem v Kladně, U Kožovy hory č. 2790, identifikační číslo osoby 26692775, zastoupené Mgr. Magdalenou Grznárovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Charvátova č. 58/11, a 2) ŠkoFIN s. r. o., se sídlem v Praze 5, Pekařská č. 635/6, identifikační číslo osoby 45805369, zastoupené JUDr. Thu Nga Haškovcovou, Ph.D., MBA, advokátkou se sídlem v Praze 2, U Zvonařky č. 2536/1e, o vyloučení movité věci z exekuce, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 10 C 378/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. října 2015, č. j. 38 Co 232/2014-158, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. října 2015, č. j. 38 Co 232/2014-158, jímž rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 18. listopadu 2013, č. j. 10 C 378/2011-99, potvrdil ve výroku o zamítnutí návrhu žalobce na vyloučení vozidla VW Golf Hatschback 1,4 RZ 3B4 4905, číslo karoserie – VIN WVWZZZ1KZ5B014496, z exekuce vedené Okresním soudem v Hodoníně pod sp. zn. 43 Nc 110/2008, změnil výrok o povinnosti žalobce nahradit žalované 2) náklady řízení a rozhodl, že žalobce je povinen nahradit žalované 1) na nákladech odvolacího řízení částku 4 356 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokátky Mgr. Magdaleny Grznárové, a že ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou 2) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu určil sice správně, ale nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 1373/2000). V projednávané věci dovolatel netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jeho námitek spočívá v nesouhlasu dovolatele se skutkovými závěry odvolacího soudu a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva. V dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 6. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru