Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 199/2013Usnesení NS ze dne 26.03.2013

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.199.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 199/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné České republiky – Ministerstva financí ČR, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem v Praze 5, Náměstí 14. října 3, proti povinné M. K., pro 7.503,- Kč a pro 9.354,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 16 Nc 4882/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 30. listopadu 2010, č. j. 36 Co 361/2010 - 114, ve znění opravného usnesení ze dne 19. ledna 2012, č. j. 36 Co 361/2010 - 212, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Usnesením ze dne 10. 12. 2009, č. j. 16 Nc 4882/2008 - 61, Okresní soud v České Lípě zamítl návrh povinné na zastavení exekuce „nařízené usnesením téhož soudu, sp. zn. 16 Nc 4882/2008“.

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci shora uvedeným usnesením (ve znění opravného usnesení) usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení o návrhu povinné ze dne 4. 12. 2009 na zastavení exekuce zastavil a rozhodl o náhradě nákladů před soudy obou stupňů.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání a následně požádala soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením ze dne 16. 4. 2012, č. j. 16 Nc 4882/2008 - 238, Okresní soud v České Lípě „návrh“ povinné na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Toto usnesení nabylo ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21. 11. 2012, č. j. 36 Co 309/2012 - 255, právní moci dne 9. 1. 2013, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 9. 3. 2013, avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2013

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru