Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1951/2003Usnesení NS ze dne 30.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.1951.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1951/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné 1. P. s. r. o., proti povinným 1) M. H., a 2) D. H., pro 2.188,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 19 Nc 3641/2002, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2002, č.j. 53 Co 276/2002-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinní napadli dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým městský soud podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., odmítl odvolání druhé povinné proti usnesení ze dne 18. 3. 2002, č.j. 19 Nc 3641/2002-13, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 26. 4. 1992, sp. zn. 7 C 150/92, k uspokojení pohledávky ve výši 2.188,- Kč s příslušenstvím exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. J. P., soudního exekutora.

Jsou-li dovolateli – jako v projednávaném případě – fyzické osoby, musí být (nemají-li právnické vzdělání) zastoupeni advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyli povinní zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývá, že mají právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. 7. 2003 soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí pro dovolací řízení zvolili zmocněncem advokáta, který se s již podaným dovoláním ztotožní.

Na výzvu soudu, které jim byla doručena 4. 8. 2003 (§ 46 odst. 4 o.s.ř.), dovolatelé nereagovali.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru