Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1948/2013Usnesení NS ze dne 14.08.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1948.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1948/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného E. K., zastoupeného JUDr. Josefem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 7, Poupětova 3, proti povinnému JUDr. E. K., pro výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 EXE 2618/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2013, č. j. 55 Co 102/2013 - 76, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. 12. 2012, č. j. 74 EXE 2618/2012 - 32, jímž tento zamítl návrh na odklad exekuce nařízené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 4. 6. 2012, č. j. 74 EXE 2618/2012 - 16.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 7., části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 23. dubna 2013, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013, a dospěl k závěru, že dovolání podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Z výše citované právní úpravy vyplývá, že dovolání povinného proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o zamítnutí návrhu povinného na odklad provedení exekuce, není podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. přípustné.

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení [srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.; ukončené studium na fakultě veřejné bezpečnosti Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti podmínku právnického vzdělání dovolatele nesplňuje (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 25/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru