Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1942/98Usnesení NS ze dne 30.05.2000

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2000:20.CDO.1942.98.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1942/98

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele Ing. M. D., proti odpůrci K. ú. v Č. K., za účasti K. Č. B., a.s., o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 33 Ca 110/97, o “dovolání” žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.3.1998, č. j. 33 Ca 110/97-16, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 26.3. 1998, č.j. 33 Ca 110/97-16, Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí odpůrce ze dne 1. září 1997, č.j. V 11-1481/97, jímž zamítl návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Navrhovatel (zastoupen advokátkou) se podáním, označeným jako dovolání, jehož přípustnost a důvodnost opírá o ustanovení § 250s odst. 2 o.s.ř., domáhá zrušení obou uvedených rozhodnutí.

Městský soud rozhodl v řízení podle o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů.

Správní soudnictví podle části páté občanského soudního řádu je zásadně řízením jednostupňovým. Soud, který rozhoduje o věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně, ani soudem odvolacím (shodně srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 38/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle § 250s o.s.ř. platí, že s výjimkou věcí důchodového zabezpečení a důchodového pojištění nejsou proti rozhodnutí soudu připuštěny opravné prostředky. Také tím je vyloučeno uvažovat o dovolacím soudu, a v důsledku toho zákon ani neupravuje, k projednání opravného prostředku, byl-li přesto podán, funkční příslušnost soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21/1998).

Nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který soud řízení, jež jím trpí, zastaví (104 odst.1 o.s.ř.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť navrhovatel z procesního hlediska zavinil, že řízení bylo zastaveno. Ostatním účastníkům však v řízení před Nejvyšším soudem prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2000

JUDr. Vladimír Kurka,v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru