Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1936/2017Usnesení NS ze dne 09.05.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1936.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1936/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 808/110, identifikační číslo 276 46 751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1326/5, proti povinné 1) J. T., T., a povinnému 2) V. T., T., pro 90 397,98 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha – východ, pod sp. zn. 081 EX 10009/08, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě ze dne 13. 9. 2016, č. j. 54 Co 67/2016-374, takto:

Řízení o dovolání povinného 2) se zastavuje.

Odůvodnění (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě napadeným rozhodnutím odmítla odvolání povinné 1) a potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem v Praze 4, Michelská č. 1326/62, ze dne 22. 10. 2015, č. j. 081 EX 10009/08-310, jímž vydal dražební vyhlášku.

Povinný 2), aniž by byl zastoupen advokátem, napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním. Usnesením soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem v Praze 4, Michelská č. 1326/62, ze dne 5. 12. 2016, č. j. 081 EX 10009/08-396, byl vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena dne 9. 12. 2016, povinný 2) si zástupce však do současnosti nezvolil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes výzvu soudu prvého stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dále též jen „o. s. ř.“),

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru