Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1921/2000Usnesení NS ze dne 30.08.2000

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2000:20.CDO.1921.2000.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1921/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce S. H. proti žalovanému městu Ch., o návrhu žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 12 C 59/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. července 1999, č. j. 11 Co 346/99-11, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný podáním, označeným jako dovolání.

Jelikož z obsahu spisu nevyplývalo, že by žalovaný byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen (ani že by sám byl vybaven právnickým vzděláním), okresní soud jej usnesením ze dne 4. ledna 2000, č. j. 12 C 59/97-17, doručeným 10. ledna 2000, vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení zvolil advokáta a udělil mu plnou moc k zastupování, a aby své podání jeho prostřednictvím (ve výroku specifikovaným způsobem) doplnil; dále pak dovolatele poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Žalovaný však nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.\") musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí a § 243c o. s. ř. zastavil.

Žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. srpna 2000

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru