Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1912/2020Usnesení NS ze dne 01.07.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1912.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1912/2020-222

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, proti povinné I. D., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem v Lanškrouně, nám. J. M. Marků č. 92, pro 236 708 Kč s příslušenstvím, vedené Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 34 EXE 3466/2013, o dovolání soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň – město, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 20. ledna 2020, č. j. 18 Co 283/2019-174, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň – město, proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 20. ledna 2020, č. j. 18 Co 283/2019-174, kterým bylo ve výroku II., IV. a V. změněno usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 27. června 2019, č. j. 34 EXE 3466/2013-96, tak, že oprávněná je povinna nahradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 18 918,35 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje výhradně proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, proti němuž však v souladu s ustanovením § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání není přípustné; ani nesprávné poučení přípustnost dovolání založit nemůže (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 7. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru