Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1911/2011Usnesení NS ze dne 29.06.2011

HeslaVýkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:20.CDO.1911.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1911/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, Územní pracoviště Chrudim, Havlíčkova 1, proti povinnému J. Š., pro 76.089,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 21 E 46/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích z 30. 8. 2010, č. j. 18 Co 419/2010-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení z 9. 6. 2010, č. j. 21 E 46/2010-32, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud dovolatele usnesením z 2. 12. 2010 (na č. l. 48) doručeným mu 7. 12. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil, a to ani poté, co bylo usnesením na č. l. 57 (s právní mocí 10. 5. 2011) rozhodnuto, že se jeho žádost o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení zamítá.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru