Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 187/2020Usnesení NS ze dne 11.02.2020

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.187.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 187/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Česká pošta s. p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů č. 909/4, identifikační číslo osoby 47114983, proti povinné Goozy s. r. o., se sídlem ve Strančicích, Průmyslová č. 62, identifikační číslo osoby 28135423, pro 520 262,40 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, pod sp. zn. 132 EX 540/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. srpna 2013, sp. zn. 31 Co 254/2013, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. srpna 2013, sp. zn. 31 Co 254/2013, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 5. února 2020 své dovolání zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 2. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru