Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 187/2017Usnesení NS ze dne 20.02.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Zastavení exekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.187.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 187/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné JUDr. V. L., notářky se sídlem v Praze 1, Národní 365/43, zastoupené JUDr. Libuší Svobodovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 1302/18, proti povinnému M. K., zastoupenému Mgr. Ing. Martinem Kopeckým, advokátem se sídlem v Kolíně, U Křižovatky 608, pro 6 385 Kč, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 14 Nc 49/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 6. 2016, č. j. 20 Co 141/2016-156, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 1. 2016, č. j. 14 Nc 49/2006-134, kterým Okresní soud v Kolíně zamítl návrh povinného na částečné zastavení exekuce, a to prodejem spoluvlastnického podílu ve výroku přesně specifikovaného.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.) - odvolací soud rozhodoval ve věci částečného zastavení exekuce nařízené k vymožení částky 8 385 Kč (usnesením Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. 11. 2013, č. j. 14 Nc 49/2006-112 částečně zastaveno pro 2 000 Kč a dále exekuce pokračuje pro vymožení částky 6 385 Kč) [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2016, sp. zn. 20 Cdo 776/2016, 20 Cdo 777/2016, 20 Cdo 778/2016, 20 Cdo 779/2016, 20 Cdo 780/2016, 20 Cdo 781/2016, 20 Cdo 782/2016, 20 Cdo 783/2016, 20 Cdo 784/2016 (proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 2406/16), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013 (proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14)].

Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru