Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1853/2005Usnesení NS ze dne 14.12.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.1853.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1853/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D., akciové společnosti, proti povinné J. D., za účasti manžela povinné A. D., pro 206,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 1260/2001, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2004, č.j. 25 Co 175/2004-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 5. 2001, č.j. E 1260/2001-5, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 27. 7. 2004, č.j. E 1260/2001-47, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 5. 8. 2004, dovolatelka reagovala žádostí o ustanovení zástupce; tato žádost však byla pravomocným usnesením obvodního soudu ze dne 21. 6. 2005, č.j. E 1260/2001-78, zamítnuta.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2005

JUDr. Pavel Krbek , v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru