Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1852/2020Usnesení NS ze dne 17.06.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1852.2020.2
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1852/2020-861

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného P. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lublaňská 673/24, proti povinnému T. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, pro 100 000 USD s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 72 EXE 3449/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2020, č. j. 18 Co 282/2019-746, takto:

Právní moc usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2020, č. j. 18 Co 282/2019-746, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinného podaném proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

Povinný podal dne 13. 4. 2020 dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2020, č. j. 18 Co 282/2019-746, kterým odvolací soud změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 7. 2019, č. j. 72 EXE 3449/2012-631, tak, že nařídil podle vykonatelného rozsudku Nejvyššího soudu státu Arizona v okrese Maricopa a za tento okres, USA, ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. CV2009-092456, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 100 000 USD s úrokem ve výši 10 % ročně jdoucím z této částky od 30. 9. 2011 do zaplacení, a dále k vymožení povinnosti uhradit oprávněnému a soudnímu exekutorovi pověřenému k provedení exekuce náklady exekučního řízení, exekuci na majetek povinného a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. V dovolání povinný současně navrhl, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí. Povinný uvedl, že je vážně ohrožen na svých právech, neboť pravomocně nařízená exekuce jej existenčně ohrožuje v jeho podnikání i živobytí, kdy povinný je drobným podnikatelem bez úspor a splácí několik úvěrů, navíc je v současné době ekonomicky oslaben aktuální situací v České republice v souvislosti se zavedenými opatřeními vlády kvůli hrozbě onemocnění COVID-19. Již tak tíživá situace bude mít dopad do sféry podnikání povinného a výkon exekuce by způsobil ukončení jeho podnikání. Aktuálně probíhající exekuce může vážně a nevratně narušit majetkové poměry povinného a jeho schopnost se uživit.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedeným výrokem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 6. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru