Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1825/2017Usnesení NS ze dne 29.05.2017

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1825.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1825/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné JUDr. D. S., proti povinné Mgr. D. K., zastoupené JUDr. Martinem Frischem, advokátem se sídlem v Havířově, Svornosti 2, pro 38 520 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 EXE 949/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2016, č. j. 9 Co 722/2016-122, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Povinná navrhla zastavení exekuce, vedené proti ní soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivankem, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 167 EX 11209/14, současně vznesla námitku podjatosti soudního exekutora a požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta. Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 16. 4. 2015, č. j. 125 EXE 949/2015-38, nepřiznal povinné osvobození od soudních poplatků a zástupce pro řízení jí neustanovil. K odvolání povinné Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 4. 2016, č. j. 9 Co 731/2015-70, změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že povinné přiznal osvobození od soudních poplatků, a ve zbývající části usnesení potvrdil. Proti usnesení podala povinná dovolání a požádala o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Její žádosti Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově nevyhověl usnesením ze dne 13. 7. 2016, č. j. 125 EXE 949/2015-101, a Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 12. 2016, č. j. 9 Co 722/2016-122, jeho rozhodnutí potvrdil. Toto usnesení povinná rovněž napadla dovoláním.

Dovolání povinné Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srovnej část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolací soud v mezidobí rozhodl usnesením ze dne 12. 4. 2017, č. j. 20 Cdo 1023/2017-137, o dovolání povinné proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28. 4. 2016, č. j. 9 Co 731/2015-70, tak, že jí ustanovil pro řízení o návrhu na zastavení exekuce zástupkyni z řad advokátů. Za této situace již nemá smysl přezkoumávat otázku řešenou odvolacím soudem v usnesení ze dne 22. 12. 2016, č. j. 9 Co 722/2016-122, zda povinná splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce pro (již skončené) dovolací řízení.

Proto Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako bezpředmětné odmítl (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru