Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1816/2016Usnesení NS ze dne 16.05.2016

HeslaZastoupení
Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1816.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1816/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného města Dubňany, se sídlem v Dubňanech, Nám. 15. dubna 1149, identifikační číslo osoby 00284882, proti povinné PhDr. A. Š., provedením prací, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 75 EXE 805/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2015, č. j. 26 Co 589/2014-81, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 21. 5. 2014, č. j. 75 EXE 805/2014-38, kterým Městský soud v Brně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 8. 7. 2015, č. j. 75 EXE 805/2014-90, Městský soud v Brně vyzval povinnou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Následná žádost povinné o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Městského soudu v Brně ze dne 7. 9. 2015, č. j. 75 EXE 805/2014-105, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2016, č. j. 12 Co 676/2015-114; usnesení nabylo právní moci dne 1. 3. 2016.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru