Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1769/2018Usnesení NS ze dne 14.11.2018

HeslaVýkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
Dovolání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.1769.2018.1
Dotčené předpisy

§ 30 předpisu č. 292/2013 Sb. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1769/2018-476

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci péče o nezletilé A. M., nar. XY, a A. M., nar. XY, obě bytem XY, obě zastoupené opatrovníkem městem Vrchlabí, se sídlem úřadu ve Vrchlabí 1, Zámek 1, děti L. K., nar. XY, bytem XY, a M. M., nar. XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Milenou Duškovou, advokátkou se sídlem ve Vrchlabí, Krkonošská 155, o výkon rozhodnutí uložením pokuty, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 12 P 15/2013, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. prosince 2017, č. j. 21 Co 299/2017-395, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Hradci Králové (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 4. 12. 2017, č. j. 21 Co 299/2017-395, potvrdil usnesení Okresního soudu v Trutnově (dále „soud prvního stupně“) ze dne 10. 8. 2017, č. j. 12 P 15/2013-328, jímž soud prvního stupně zamítl návrh otce na nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty matce „v souvislosti s neuskutečněným stykem otce s nezletilými“ a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně odvolací soud žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno po 1. lednu 2014, podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále rovněž „z. ř. s.“), jenž nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, dovolání proti němu není přípustné.

Právní úprava nepřípustnosti dovolání proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle hlavy páté části druhé zákona o zvláštních řízeních soudních se s účinností zákona o zvláštních řízeních soudních přesunula z ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, dále vesměs „o. s. ř.“ (podle kterého dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není přípustné ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení), do shora uvedeného § 30 z. ř. s. (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1049/2015). Vzhledem k tomu, že v posuzované věci jde o řízení ve věci výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti (pro vynucení styku rodiče s nezletilými dětmi), upravené v části druhé hlavě páté ( § 500 a násl. z. ř. s.) tohoto zákona, a současně se nejedná o žádnou z výjimek taxativně vymezených v ustanovení § 30 z. ř. s., nelze v dovolacím řízení pokračovat (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. června 2015, sp. zn. 26 Cdo 1630/2015).

Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Nejvyšší soud proto dovolání otce podle § 243c odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 11. 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru