Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1744/2010Usnesení NS ze dne 26.05.2010

HeslaPřípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.1744.2010.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1744/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné RPG Byty, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Gregorova 3/2582, IČ 277 69 127, zastoupené Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Čs. legií 5, proti povinnému F. B., vyklizením a prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 E 514/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 2009, č. j. 10 Co 849/2009 - 22, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově usnesením ze dne 21. 7. 2009, č. j. 128 E 514/2009 - 13, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 7. 11. 2008, č. j. 114 C 299/2008 - 30, výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinného, nacházejícího se v H. S. na ulici, číslo domu, číslo bytu 1, sestávajícího ze 2 pokojů, kuchyně a příslušenství a přestěhováním povinného a všech, kdo s ním bydlí na základě jeho práva, do přístřeší v H.-P., ulice O., Hotelový dům M., rozhodl o povinnosti povinného zaplatit oprávněnému náhradu nákladů výkonu rozhodnutí ve výši 11.829,- Kč a dále k vymožení nákladů předcházejícího řízení ve výši 9.955,- Kč, výše uvedených nákladů výkonu rozhodnutí a nákladů, které budou v průběhu řízení oprávněnému přiznány proti povinnému, nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 10. 2009, č. j. 10 Co 849/2009 - 22, k odvolání povinného usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. října 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Olga Puškinová , v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru