Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1718/2002Usnesení NS ze dne 30.10.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:20.CDO.1718.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1718/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných 1/ P. L., a 2/ nezletilé P. L., zastoupených advokátem, proti povinnému J. L., prodejem movitých věci, pro 23.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 10 E 1006/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31.5.2002, č.j. 5 Co 1030/2002-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Povinný toto usnesení napadl dovoláním.

Vzhledem k tomu, že při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně povinného vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů zvolil pro dovolací řízení zástupcem advokáta a předložil příslušnou plnou moc, spolu s dovoláním tímto zástupcem sepsaným. Povinného soud prvního stupně upozornil, že nevyhoví-li tomuto požadavku, bude dovolací řízení zastaveno.

S ohledem na dobu vydání usnesení soudů obou stupňů se pro dovolací řízení uplatní – v souladu s bodem 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněným však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru