Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1708/2020Usnesení NS ze dne 03.06.2020

HeslaZastoupení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1708.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1708/2020-717

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné P. L. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Janou Staňkovou, advokátkou se sídlem v Chrudimi, Štěpánkova 83, proti povinnému P. B., narozenému XY, bytem XY, pro výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2819/2016, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2017, č. j. 39 Co 450/2017-527, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2017, č. j. 39 Co 450/2017-527, zastavuje podle ustanovení § 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť dovolatel přes výzvu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 4. 2020, č. j. 36 EXE 2819/2016-711, která mu byla doručena dne 22. 4. 2020 a v níž byl poučen o příslušných procesních důsledcích, neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek obligatorní podmínky právního zastoupení pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 6. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru