Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1697/2020Usnesení NS ze dne 10.08.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1697.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 1697/2020-176

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci žalobce J. F. K., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a. s., identifikační číslo osoby 61860069, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, o nejasném návrhu žalobce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 25 Nc 7/2016 , o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2019, č. j. 27 Co 292/2019-164, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl žalobce vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy a dále k tomu, aby si zvolil pro podání řádného dovolání advokáta. Dovolatel výzvě soudu nevyhověl a vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 8. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru