Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1692/2016Usnesení NS ze dne 01.06.2016

HeslaDovolání
Dovolací důvody
Přípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1692.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241a o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1692/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci oprávněných a) K. K., b) R. P., zastoupených Mgr. Ing. Václavem Králem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Mánesova č. 808/22, proti povinné M. R., zastoupené JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo náměstí č. 76, výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 8 E 20/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. prosince 2015, č. j. 20 Co 525/2015-33, takto:

I. Dovolání povinné se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. prosince 2015, č. j. 20 Co 525/2015-33, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 22. října 2015, č. j. 8 E 20/2015-19, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věci povinné v podílovém spoluvlastnictvím, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. V dovolání jsou navíc uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatelky je její nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu a s hodnocením provedených důkazů). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 6. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru