Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 169/2020Usnesení NS ze dne 24.03.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.169.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 169/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné B2 Kapital Czech Republic s.r.o. se sídlem v Praze 1, Rybná č. 682/14, identifikační číslo osoby 04191536, proti povinným 1) T. S., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené opatrovníkem Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem se sídlem v Praze 2 Lublaňská č. 6/55, a 2) I. T., narozené dne XY, bytem XY, pro 59 814,52 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 3826/07, o dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. října 2019, sp. zn. 20 Co 364/2019, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná 2) podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2019, sp. zn. 20 Co 364/2019, kterým odvolací soud změnil usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, ze dne 25. 3. 2019, č. j. 067 Ex 3826/07-115, tak, že povinná 1) a 2) vstupují do řízení v celém rozsahu dluhu původního povinného I. Ch., narozeného dne XY.

Podáním dovolání povinné 2) vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Povinná 2) dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2020, sp. zn. 20 Cdo 169/2020.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinné 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2019, sp. zn. 20 Co 364/2019, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 3. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru