Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1681/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1681.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1681/2020-680

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného KLAS, opravárensko výrobního družstva Kroměříž, se sídlem v Kroměříži, Kaplanova č. 1763/1, identifikační číslo osoby 00532762, zastoupeného Mgr. Lindou Henzélyovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, Kollárova č. 647/15, proti povinnému P. R., narozenému dne XY, bytem v XY, pro 432 895 Kč, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 38 EXE 858/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2018, č. j. 12 Co 645/2017-530, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3. o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2018, č. j. 12 Co 645/2017-530, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, od 30. 9. 2017 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo povinným podáním ze dne 18. 4. 2019 vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru