Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1681/2001Usnesení NS ze dne 16.05.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:20.CDO.1681.2001.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1681/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Městského soudu v Brně proti povinnému J. P., pro 500,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 16 E 3/99, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 1999, č.j. 38 Co 117/99-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný podal včas dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí krajského soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 12. 1. 1999, č.j. 16 E 3/99-4, kterým Okresní soud Brno - venkov nařídil podle vykonatelného usnesení Městského soudu v Brně z 29. 9. 1996, sp. zn. 43 C 122/91, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 500,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu povinného.

O žádosti povinného na ustanovení zástupce pro dovolací řízení rozhodl Okresní soud Brno - venkov usnesením ze dne 5. 1. 2000, č.j. 16 E 3/99-57, tak, že ji zamítl. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 1. 6. 2000, č.j. 21 Co 79/2000-71, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Soud prvního stupně dovolatele usnesením ze dne 24. 5. 2001, č.j. 16 E 3/99-100, doručeným dne 30. 5. 2001, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do dvaceti pěti dnů od doručení výzvy odstranil (tím, že si zvolí zástupcem advokáta).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2000 (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/1963 Sb.), dále též jen „o.s.ř.“, musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2, větu druhou o.s.ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl řádně vyzván a o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 4 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru