Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1667/2020Usnesení NS ze dne 15.07.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1667.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1667/2020-709

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. Ch., narozené XY, bytem XY, proti povinnému M. Ch., narozenému XY, bytem XY, pro 48 785 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 10 E 70/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 22. 4. 2020, č. j. 59 Co 80/2020-689, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4 000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen o tom, že dovolání proti usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době jejich vydání peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, není přípustné [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30. 9. 2017], a že je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (srov. § 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017).

Dovolatel výzvě soudu nevyhověl a vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil. Podáním ze dne 3. 7. 2020 vyjádřil požadavek, aby poplatek byl uhrazen z dosud nevrácených peněz složených u Okresního soudu v Uherském Hradišti v blíže neoznačené věci. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 7. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru