Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1623/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1623.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1623/2020-501

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného D. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 710/31, proti povinnému P. R., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ivanou Horákovou, advokátkou se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 202/24, pro 243 677,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 24 EXE 1343/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2018, č. j. 12 Co 638/2017-321, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2018, č. j. 12 Co 638/2017-321, zastavuje podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), neboť dovolatel vzal podáním ze dne 5. 6. 2019 dovolání zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru