Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1620/2013Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaExekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1620.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243C odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1620/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, Regionální pobočky Ostrava, pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, adresa pro doručování Opava, Denisovo náměstí 1, proti povinnému R. S., pro 48.466,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 EXE 10180/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2012, č. j. 9 Co 973/2012-27, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. září 2012, č. j. 49 EXE 10180/2012-22, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, nařízené usnesením z 16. ledna 2012, č. j. 49 EXE 10180/2012-7.

Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem. Protože ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání, soud jej usnesením ze dne 26. února 2013, č. j. 49 EXE 10180/2012-43, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno 7. března 2013, ten však vytčený nedostatek neodstranil a na výzvu soudu nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru