Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1596/2013Usnesení NS ze dne 11.07.2013

HeslaOdvolání
Podmínky řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1596.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 201 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1596/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D, a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného CETELEM ČR, a.s., se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, identifikační číslo osoby 250 85 689, zastoupeného Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, proti povinné L. M., pro 33.102,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 24 EXE 135/2011, o odvolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. července 2012, č. j. 26 Co 370/2012 - 43, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2013, č. j. 26 Co 370/2012 -72, takto:

Řízení o odvolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. července 2013, č. j. 26 Co 370/2012 - 43, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2013, č. j. 26 Co 370/2012 - 72, se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Okresní soud v Benešově usnesením ze dne 22. 3. 2012, č. j. 24 EXE 135/2011 - 23, zamítl návrh oprávněného na nařízení exekuce na majetek povinné podle rozhodčího nálezu Mgr. Adnreje Gundela ze dne 10. 6. 2011, sp. zn. 44717/11, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 33.102,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 7 % ročně z dlužné částky od 1. 4. 2011 do zaplacení, náhrady nákladů předcházejícího řízení ve výši 17.196,- Kč a nákladů exekučního řízení a současně rozhodl o náhradě nákladů účastníků a soudního exekutora.

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením k odvolání oprávněné změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že podle citovaného rozhodčího nálezu nařídil k uspokojení uvedené pohledávky oprávněného s příslušenstvím exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Radka Karafiáta, Exekutorský úřad Jihlava.

Proti usnesení odvolacího soudu (jež obsahuje správné poučení, že dovolání proti němu není přípustné) podala povinná odvolání (podání ze dne 10. 12. 2012), adresované Vrchnímu soudu v Praze, v němž navrhla, aby Vrchní soud v Praze rozhodl, že napadené usnesení krajského soudu „se zamítá“.

Podáním ze dne 14. 3. 2013 povinná k výzvě Okresního soudu v Benešově usnesením ze dne 20. 2. 2013, č. j. 24 EXE 135/2011 - 59, aby mj. uvedla, zda podání ze dne 10. 12. 2012 je odvoláním nebo dovoláním, sdělila, že se „jedná o odvolání… ne dovolání“.

Nejvyšší soud, kterému byla věc předložena Okresním soudem v Benešově k projednání a rozhodnutí, postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 4. a 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.).

Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání povinné ze dne 10. 12. 2012, které lze podle jeho obsahu i výslovného označení považovat za odvolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 27. 7. 2012, č. j. 26 Co 370/2012 - 43 (srov. § 41 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.), musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (srov. § 10 odst. 1 o. s. ř.).

Odvolání je podle ustanovení § 201 o. s. ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Z citovaných ustanovení vyplývá, že proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího zákon odvolání nepřipouští; není přitom rozhodné, zda jde o rozhodnutí ve věci nebo o rozhodnutí procesní povahy. Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročníku 2001, pod číslem 85, či ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročníku 2002, pod číslem 139).

Nejvyšší soud proto z výše uvedených důvodů řízení o podaném odvolání pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil (§ 104 odst. 1, věta první, o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru