Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1555/2012Usnesení NS ze dne 23.01.2013

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1555.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 238 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 238a o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 239 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1555/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného LOANINVEST LIMITED, se sídlem na Kajmanských ostrovech, Grand Cayman, George Town, PO Box 908GT, Mary Street, Walker House, Walkers SPV Limited, zapsaného v Registry of Companies, Cayman Islands, B.W.I. pod registračním číslem 127383, zastoupeného JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 34, proti povinným 1) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, identifikační číslo osoby 69797111, 2) D. S., zastoupené Mgr. Tomášem Dvořáčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 32/22, pro 52.534,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 Nc 174/2006, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2010, č. j. 18 Co 273/2007-134, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud usnesením z 2. 5. 2006, č. j. 20 Nc 174/2006-30, ve spojení s opravným usnesením z 12. 6. 2006, č. j. 20 Nc 174/2006-35, nařídil podle rozsudku Krajského obchodního soudu z 13. 11. 1997, č. j. 48 Cm 413/96-16, v blíže specifikovaném rozsahu exekuci na majetek povinných s tím, že plněním jednoho z povinných zaniká v rozsahu plnění povinnost druhého povinného, a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Otakara Kořínka.

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil s tím, že oprávněný nereagoval na výzvu soudu a neprokázal, že má dosud právní subjektivitu. Žádnému z účastníků ani soudnímu exekutorovi nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a exekuce.

Proti výroku odvolacího soudu o nákladech exekuce podal dovolání soudní exekutor Mgr. Otakar Kořínek.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II, Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení ani o nákladech exekuce v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, usnesení uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.; účastníkům, kterým vzniklo právo na jejich náhradu, podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru