Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1533/2018Usnesení NS ze dne 23.01.2019

HeslaZastavení exekuce
Odklad výkonu rozhodnutí
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1533.2018.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1533/2018-315

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněných a) P. V., narozeného XY, bytem XY, a b) M. V., narozené XY, bytem XY, obou zastoupených JUDr. Jiřím Matznerem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, proti povinnému M. Š., bytem XY, zastoupenému JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, za účasti manželky povinného H. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, pro 507 550 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 3272/2016, o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2017, č. j. 55 Co 229/2017-198, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 8. 3. 2017, č. j. 68 EXE 3272/2016-115, odložil provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtů manželky povinného, v usnesení specifikovaných, do pravomocného rozhodnutí o zastavení exekuce v tomto rozsahu (výrok I.) a částečně zastavil provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného co do částky tvořící dávky důchodového zabezpečení manželky povinného (výrok II.).

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím k odvolání oprávněných usnesení soudu prvního stupně změnil ve výroku I. tak, že se exekuce přikázáním pohledávky z předmětných účtů neodkládá, a ve výroku II. usnesení potvrdil.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla manželka povinného v celém rozsahu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu v části, jíž byl změněn výrok usnesení soudu prvního stupně o odkladu exekuce, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.

Dovolání manželky povinného proti rozhodnutí odvolacího soudu v části, jíž byl potvrzen výrok usnesení soudu prvního stupně o částečném zastavení exekuce, není subjektivně přípustné, neboť jím bylo vyhověno návrhu povinné na zastavení exekuce, a povinné tak nebyla způsobena újma, kterou by bylo možné odstranit změnou či zrušením napadeného rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 1. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru