Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1527/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1527.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1527/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Kancelář správců v. o. s., se sídlem v Brně-městě, Čechyňská č. 419/14a, identifikační číslo osoby 042 04 867, insolvenčního správce majetku dlužníka TNS CZ s. r. o. (dříve oprávněné), se sídlem v Havlíčkově Brodě, Prokopa Holého č. 3752, identifikační číslo osoby 252 64 800, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Nekudou, advokátem se sídlem v Ivančicích, Drůbežní trh č. 89/1, proti povinnému Ing. N. V. T., zastoupenému JUDr. Pavlem Marťanem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Latrán č. 193, pro 20 721 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 32 EXE 708/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 10. 2016, č. j. 17 Co 168/2016-411, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II. bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (srovnej shora výši částky, pro níž byla exekuce nařízena, byť v posuzované věci jde o návrh povinného na zastavení exekuce – srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14].

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru