Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1505/2020Usnesení NS ze dne 20.05.2020

HeslaExekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1505.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1505/2020-142

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné RBP, zdravotní pojišťovna (dříve Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna), se sídlem v Ostravě, Michálkovická č. 967/108, identifikační číslo osoby 47673036, proti povinnému L. K., narozenému dne XY, ve výkonu trestu odnětí svobody, Věznice Jiřice, zastoupenému Mgr. Ladislavem Preclíkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, pro 13 808 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 29 EXE 661/2019, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ledna 2020, č. j. 20 Co 6/2020-90, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ledna 2020, č. j. 20 Co 6/2020-90, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 5. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru