Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1503/2001Usnesení NS ze dne 18.10.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.1503.2001.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1503/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. s., a.s., proti povinnému R. G., srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 76/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2001, č. j. 11 Co 364/2001-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označené usnesení, jímž krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu o nařízení výkonu rozhodnutí a o náhradě nákladů exekuce, napadl povinný včasným dovoláním. Protože z obsahu spisu nevyplývalo, že by byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 16. července 2001, č. j. 22 E 73/2000-18, doručeným 1. srpna 2001 vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení zvolil pro dovolací řízení advokáta nebo notáře, tuto skutečnost doložil udělenou plnou mocí a dovolání doplnil podáním sepsaným advokátem; soud ho poučil, že jinak dovolací soud řízení zastaví. Povinný však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.\") musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou, týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě případů vydání usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2001

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru