Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1493/2013Usnesení NS ze dne 11.07.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1493.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve zně...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1493/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, adresa pro doručování: Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-město, Benešova 10, 659 14 Brno, proti povinné L. H., o návrhu oprávněného na nařízení exekuce, pro 84.676,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 26 EXE 1937/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. listopadu 2011, č. j. 20 Co 1207/2010 - 82, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění

Shora označeným usnesením krajský soud k odvolání povinné potvrdil usnesení ze dne 3. 8. 2010, č. j. 26 EXE 1937/2010 - 19, jímž Městský soud v Brně nařídil podle vykonatelných platebních výměrů oprávněné ze dne 30. 10. 2009, č. 4240906032 a č. 2140906031, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 84.676,- Kč exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno - venkov.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 11. 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítalo [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval splnění podmínky nuceného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru