Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1477/2013Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaExekuce
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1477.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 238 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 238a o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 239 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1477/201

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného REDSPARK ASSETS LIMITED, se sídlem v Nicosii, Agiou Nikolou 67-69, Office 103, P.C. 2408, Kyperská republika, reg. č. HE 279813, zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 633/12, proti povinné M. D., pro 6.477,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 15086/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2012, č. j. 56 Co 648/2012-69, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. června 2012, č. j. 94 EXE 15086/2011-49, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné ze dne 27. února 2012 na osvobození od soudních poplatků. Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná, ač poučena o jeho nepřípustnosti, dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti napadenému usnesení nezakládají ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. zcela zjevně, neboť nejde o rozhodnutí v nich vyjmenovaná. Ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. upravuje přípustnost dovolání jen proti těm rozhodnutím, jež jsou rozhodnutími ve věci samé; usnesení, jímž soud rozhodl o osvobození od soudních poplatků však takovým rozhodnutím není (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. března 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).

Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení, dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru