Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1426/2017Usnesení NS ze dne 05.04.2017Přípis soudnímu exekutorovi JUDr. Usnulovi - Upozorňujeme Vás, že v exektronickém spise chybí dokumenty na č. 605 až 614, včetně doručenek k rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 20 Co 91/2017.

HeslaProdej movitých věcí a nemovitostí
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1426.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 218 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1426/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) Ing. P. V., a b) P. V., obou zastoupených JUDr. Petrem Čichovským, advokátem se sídlem v Týnci nad Sázavou, Družstevní 411, proti povinným 1) S. B., 2) Mgr. V. B., pro 853 861 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 00163/06, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 20 Co 91/2017, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, usnesením ze dne 30. 1. 2017, č. j. 098 EX 00163/06-574, vydal dražební vyhlášku, jíž nařídil elektronickou dražbu nemovitých věcí uvedených ve výroku II. rozhodnutí.

Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím k odvolání povinné 1) usnesení soudního exekutora potvrdil (výrok I.) a odvolání povinného 2) proti tomuto usnesení odmítl (výrok II.).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný 2) dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání povinného 2) proti výroku II. rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání v tomto rozsahu odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání povinného 2) proti výroku I. rozhodnutí odvolacího soudu není subjektivně přípustné. Odvolací soud věcně rozhodoval o odvolání povinné 1), nikoli povinného 2). Nejvyšší soud v rámci své rozhodovací činnosti již dříve uzavřel, že osoba, jejíž odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně bylo odmítnuto podle § 218 písm. b) o. s. ř., jako podané někým, kdo k němu není oprávněn, není oprávněna k podání dovolání proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo meritorně rozhodnuto o odvolání jiných účastníků řízení proti témuž rozhodnutí soudu prvního stupně (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sen. zn. 29 NSCR 10/2013). Protože povinný 2) není oprávněn k podání dovolání proti výroku I. rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání v této části odmítl podle § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru