Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1414/2004Usnesení NS ze dne 27.05.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.1414.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1414/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného L. D., zastoupeného opatrovnicí M. K., právně advokátkou, proti povinné P. S., zastoupené advokátem, pro 153.000,- Kč s příslušenstvím srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 13 E 715/98, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 16. 10. 2003, č.j. 23 Co 246/2003-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinná je povinna zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolací řízení částku 700,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám advokátky.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22. 1. 2003, č.j. 13 E 715/98-67, jímž Okresní soud v Pardubicích zamítl návrh na zastavení výkonu rozhodnutí (nařízeného usnesením ze dne 12. 6. 1998, č.j. 13 E 715/98-8, k vydobytí pohledávky 153.000,- Kč s 25 % úroky od 28. 11. 1995 do zaplacení a nákladů předcházejícího řízení ve výši 2.296,- Kč).

Podáním ze dne 31. 8. 2004 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za jeho zastupování advokátem v dovolacím řízení; výše odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. b/, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 625,- Kč. Součástí nákladů oprávněného je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2005

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru