Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1410/2020Usnesení NS ze dne 10.06.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1410.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1,3,7 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1410/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné České republiky – Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem v Praze 2, Francouzská 808/19, identifikační číslo osoby 00024392, proti povinnému O. M., narozenému XY, bytem XY, pro 7 800 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 030 EX 25776/16, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2020, č. j. 68 Co 99/2020-119, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byl dovolatel usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1410/2020, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2020, č. j. 68 Co 99/2020-119, a to ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do patnácti dnů od doručení výzvy. Protože dovolatel, jemuž byla výzva doručena dne 18. 5. 2020, vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byl povinný ve shora specifikované výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 6. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru