Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 14/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.14.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 541/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 14/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Intrum Czech, s.r.o., se sídlem v Praze 9, Prosek, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 27221971, proti povinnému L. R., narozenému XY, bytem XY, adresa pro doručování: XY, pro 29 977 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 167 EX 3033/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2018, č. j. 66 Co 234/2018-197, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne 21. 2. 2018,

č. j. 167 EX 3033/11-184, kterým byl zamítnut návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Rozhodnutí krajského soudu napadl povinný dovoláním, a to navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (srov. § 238 odst. 1 písm. i/, j/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“). Nato Nejvyšší soud dovolatele vyzval usnesením ze dne 27. 1. 2020, č. j. 20 Cdo 14/2020-8, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil jej o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, dovolací řízení bude zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (§ 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Dovolatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, pouze podáním ze dne 12. 2. 2020 požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud k žádosti o osvobození nepřihlížel a v souladu s předchozím poučením dovolací řízení zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru