Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1399/2013Usnesení NS ze dne 14.05.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1399.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1399/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) Ing. J. M. a b) Mgr. E. M., obou zastoupených JUDr. Zdeňkou Lustovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská 58, proti povinnému M. H., zastoupenému obecnou zmocněnkyní M. D., pro 100.315,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 55 EXE 1344/2012, o dovolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. září 2012, č. j. 55 EXE 1344/2012 - 21, takto:

Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. září 2012, č. j. 55 EXE 1344/2012 - 21, se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 25. 9. 2012, č. j. 55 EXE 1344/2012 - 21, nařídil exekuci na majetek povinného podle vykonatelného platebního rozkazu téhož soudu ze dne 27. 3. 2012, č. j. 12 C 14/2012 - 9, k uspokojení pohledávky oprávněných v částce 100.315,- Kč s tam specifikovaným poplatkem z prodlení, pro náklady nalézacího řízení ve výši 43.742,- Kč, náklady oprávněného a náklady této exekuce, které budou určeny, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Milana Bronce, Exekutorský úřad České Budějovice. Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 1. 2013, č. j. 23 Co 1/2013 - 37, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Na toto usnesení reagoval povinný (prostřednictvím obecné zmocněnkyně) podáním nazvaným „dovolání proti usnesení o nařízení exekuce č. j. 12 C 14/2012 - 9“, jež podle svého obsahu směřuje proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 9. 2012, č. j. 55 EXE 1344/2012 - 21, o nařízení exekuce.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013, dále jen „o. s. ř.“).

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 9. 2012, č. j. 55 EXE 1344/2012 - 21, není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 10a o. s. ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud ČR proto řízení o dovolání povinného, podaném proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 9. 2012, č. j. 55 EXE 1344/2012 - 21, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první, § 243b o. s. ř.), aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241 o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. května 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru