Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1393/2006Usnesení NS ze dne 23.11.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.1393.2006.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1393/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného I. Ch., správce konkurzní podstaty společnosti Zemědělské družstvo „P.“ v likvidaci, proti povinnému Z. P., pro 42.896,30 Kč, o návrhu na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. Nc 2940/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 2005, č.j. 11 Co 12/2005-37, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce.

Povinný napadl (posuzováno dle jeho obsahu v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 o.s.ř. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“) usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 10. 8. 2005, č.j. Nc 2940/20036-45, doručeným dne 15. 8. 2005, vyzval, aby do patnácti dnů od doručení rozhodnutí předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel byl též poučen o možnosti požádat o ustanovení advokáta podle § 30 odst. 2 o.s.ř. Následná žádost povinného o ustanovení advokáta byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 23. 1. 2006, č.j. Nc 2940/2003-55, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 3. 2006, č.j. 56 Co 121/2006-61. Usnesení nabylo právní moci dne 14. 4. 2006. Ani na základě další výzvy doručené dne 14. 4. 2006 povinný uvedený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru