Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1347/2020Usnesení NS ze dne 03.06.2020

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
Odklad výkonu rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1347.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1347/2020-689

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného D. H., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou se sídlem v Přerově, Čechova 1184/2, proti povinnému P. R., narozenému XY, bytem XY, pro 43000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 24 EXE 61/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2017, č. j. 12 Co 561/2016-274, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“., odmítl jako nepřípustné, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, v němž napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč

[§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.] a rovněž i o odkladu exekuce [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 6. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru