Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1337/2013Usnesení NS ze dne 10.07.2013

HeslaPřípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1337.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve zně...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1337/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. ve věci péče o nezletilé děti K. R., a T. R., zastoupené Magistrátem města Prostějova, děti matky Mgr. J. R., zastoupené JUDr. Evou Váňovou, advokátkou se sídlem v Prostějově, T. G. Masaryka 11, a otce Mgr. K. R., zastoupeného Mgr. Michalem Zahnášem, advokátem se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 2, o výkon rozhodnutí o úpravě styku, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 0 P 436/2009, o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2012, č. j. 70 Co 301/2012 - 876, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 13. 3. 2012, č. j. 0 P 436/2009 - 853, rozhodl o zvýšení výživného pro nezletilé děti K. a T. R. s účinností od 1. 9. 2009 (výrok I.), o povinnosti otce uhradit dlužné výživné za období od 1. 9. 2009 do 31. 3. 2012 (výrok II.), a o povinnosti otce uhradit výživné, které dospěje od 1. 4. 2012 do konce kalendářního měsíce, ve kterém mu bude rozsudek doručen (výrok III.), dále uložil matce za neuskutečněné termíny styků otce s nezl. K. a T., stanovené naposledy rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 9. 2008, č. j. 39 Nc 14/2004 - 640, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 24. 6. 2009, č. j. 70 Co 431/2008 - 698, pokutu, a to za termíny 29. 6. 2010 ve výši 2.000,- Kč, 20. 4. - 23. 4. 2011 ve výši 4.000,- Kč, 28. 6. 2011 ve výši 1.000,- Kč a 31. 7. - 6. 8. 2011 ve výši 4.000,- Kč, s tím, že je povinna je zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet Okresního soudu v Olomouci (výrok IV.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok V.).

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 29. 11. 2012, č. j. 70 Co 301/2012 - 876, k odvolání matky rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích IV. a V. potvrdil s tím, že ve výroku IV. velikonoční styk byl správně v termínu 21. 4. - 24. 4. 2011, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala matka dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (a článku II., bodu 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. listopadu 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítalo [srov. § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud proto dovolání matky podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Pokud jde o výroky usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení, resp. odvolacího řízení, přípustnost dovolání podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dána proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech odvolacího řízení, v jejich taxativních výčtech uvedeno není, a podle § 237 odst. 1 o. s. ř. proto, že usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2005, pod číslem 70, usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť matka nemá na jejich náhradu právo a ostatním účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. července 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru