Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1299/2013Usnesení NS ze dne 10.05.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1299.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1299/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., v exekuční věci oprávněného P. S., proti povinné E. B., pro 68.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 EXE 4755/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2012, č. j. 40 Co 946/2012 - 65, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Usnesením ze dne 12. 10. 2012, č. j. 164 EX 2598/12 - 54, soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc, „exekuci dle § 55 odst. 2 a 3 exekučního řádu v plném rozsahu zastavil“, a rozhodl o nákladech soudního exekutora.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci shora uvedeným usnesením usnesení soudního exekutora změnil tak, že „exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 19. 7. 2012, č. j. 47 EXE 4755/2012 - 23, ve znění usnesení ze dne 4. 9. 2012, č. j. 47 EXE 4755/2012 - 41, se nezastavuje“.

Na rozhodnutí krajského soudu reagovala povinná podáním ze dne 14. 1. 2013, jež soud dle jeho obsahu (i výslovného označení) posoudil jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2012, č. j. 40 Co 946/2012 - 65.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudního exekutora ze dne 25. 3. 2013, č. j. 164 EX 2598/12 - 95, byla dovolatelka vyzvána k odstranění vad dovolání a k tomu, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupce, a to do 7 dnů od doručení tohoto usnesení, přičemž současně byla poučena o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo povinné doručeno dne 8. 4. 2013, avšak dosud nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila a o ustanovení zástupce nepožádala. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. května 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru