Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1291/2012Usnesení NS ze dne 11.05.2012

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.1291.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1291/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Tessile ditta services a.s., se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 283 29 082, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Praze 3-Žižkově, Táboritská 23/1000, proti povinné S. S., pro 950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 EXE 1071/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 15. listopadu 2011, č. j. 58 Co 599/2011 - 77, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 20. 12. 2010, č. j. 6 EXE 1071/2010 - 19, nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 11. 2009, č. j. 16 EC 216/2009 - 6, k uspokojení pohledávky oprávněné v částce 950,- Kč s úrokem z prodlení z částky 950,- Kč za období od 20. 1. 2009 do zaplacení ve specifikované výši, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 6.369,- Kč a pro náklady exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím, exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, Exekutorský úřad Klatovy.

Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 15. 11. 2011, č. j. 58 Co 599/2011 - 77, odvolání povinné proti usnesení okresního soudu odmítl podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 286/2009 Sb.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 15. listopadu 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno [přičemž takovým je z obsahového hlediska i usnesení o odmítnutí odvolání proto, že neobsahuje skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce podle § 44 odst. 7 exekučního řádu] nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2012

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru