Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1250/2017Usnesení NS ze dne 04.04.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1250.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1250/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ESSOX s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, proti povinnému P. K., pro 1 167,80 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na odklad a zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 18 EXE 3185/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 19 Co 312/2016-36, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 11. 2016, č. j. 19 Co 312/2016-36, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 9. 2016, č. j. 18 EXE 3185/2010-24, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu Okresního soudu v Rychnově na Kněžnou ze dne 10. 1. 2017, č. j. 18 EXE 3185/2010-47, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, jeho návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 1. 2017, č. j. 18 EXE 3185/2010-49, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) nebo b) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph. D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru