Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1227/2002Usnesení NS ze dne 20.11.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:20.CDO.1227.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1227/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Správy domovního fondu města O. proti povinným 1) P. S. a 2) V. S., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 41 E 201/2001, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. ledna 2002, č. j. 40 Co 767/2001-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 12. září 2001, č. j. 41 E 201/2001-3 (kterým okresní soud nařídil výkon rozsudku Okresního soudu v Olomouci z 18. února 2000, č.j. 10 C 14/2000-15, vyklizením bytu), podali povinní dovolání.

Protože z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelé byli v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupeni, případně že by byli právnicky vzděláni, okresní soud je usnesením z 15. května 2002 (doručeným povinné dne 22. května a povinnému fikcí dne 24. května téhož roku) vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení zvolili zástupce, jenž dovolání sepíše, a poučil je, že jinak řízení zastaví. Dovolatelé však vytčený nedostatek neodstranili.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění takového nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru