Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1210/2018Usnesení NS ze dne 03.05.2018

HeslaVýkon rozhodnutí
Poplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.1210.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1210/2018-505

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) J. H., zastoupeného JUDr. Helenou Hrubou, advokátkou se sídlem v Opavě, Lidická 289/20, B) Z. H., a C) J. W., proti povinnému Z. B., pro doručování do Vazební věznice Hradec Králové, P. O. Box 62, Hradební 860/7, zastoupenému opatrovnicí B. N., za účasti S. B., pro nepeněžité plnění vynucením jiné povinnosti, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 677/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. září 2017, č. j. 10 Co 566/2017-462, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byl povinný usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, č. j. 20 Cdo 1210/2018-503, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2017, č. j. 10 Co 566/2017-462, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, by-li o takovém procesním následku dovolatel ve výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. května 2018

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru